Zlatna kartica 

Platinasta kartica

 gold  platinum
 važi na području Hrvatske  važi na području Hrvatske + zemalja Europske unije + Srbije i Turske

by UnitedAssistance.com