O Društvu – UJEDINJENA POTPORA d.o.o.

Trgovačko društvo UJEDINJENA POTPORA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ljudevita Gaja br. 24, članica je međunarodne grupe UNITED ASSISTANCE i bavi se pružanjem usluga pomoći širokom krugu klijenata.

OSNOVNA DJELATNOST KOMPANIJE UJEDINJENA POTPORA D.O.O. (dalje u tekstu UJEDINJENA POTPORA ili UP)

Osnovna djelatnost trgovačkog društva UP je pružanje pomoći vozačima i briga o njima, i to posebno u iznimnim situacijama u kojima se nađu vozači i ostale osobe u vozilu te njihova vozila. UP se bavi pružanjem asistencije odnosno pomoći korisnicima motornih vozila koji su vlasnici asistencijske kartice kompanije UP te klijentima leasing kuća, banaka i drugih trgovačkih društava.

UP pruža kompletne usluge pomoći vozačima – za sve vrste motornih vozila, po pozivu na jedinstveni telefonski broj +385 (0)99 650 2158.

Asistencijska služba UP specijalizirana je za uklanjanje tehničkih kvarova motornih vozila, uključujući njihov eventualni prijevoz u servis ili na drugo mjesto po zahtjevu klijenta, te pružanje asistencijskih usluga odnosno pomoći vozaču i posadi vozila – potrebno noćenje (smještaj), prevoditeljske usluge u inozemstvu, omogućavanje korištenja zamjenskog vozila.

Usluge se pružaju na području Hrvatske te u inozemstvu, ovisno o vrsti usluge.

Asistencijske usluge pružaju se i u inozemstvu. Vrste usluga pomoći, njihov oblik i cijene se često razlikuju u tuzemstvu i inozemstvu. Poslovni jezici za naručivanje usluga jesu hrvatski i engleski jezik, ali operateri Call-Centara mogu komunicirati s klijentima na svim glavnim svjetskim jezicima.

Trgovačko društvo UP pruža klijentima usluge tehničke pomoći i pravnu pomoć koje su uključene u jednu uslugu. Uključivanjem ovih usluga u jednu kompletnu uslugu pružamo našim klijentima nadstandardni komfor koji se može usporediti samo sa sklapanjem dva posebna ugovora kod drugih partnera- posebnog ugovora s društvom koje pruža usluge asistencije na cesti, a posebno s društvom koje se bavi pružanjem usluga pravnog savjetovanja.

Prema potrebi, odnosno u slučaju nužde, klijent se obraća dispečerskom centru društva UJEDINJENA POTPORA D.O.O. pozivom na jedinstveni telefonski broj +385 (0)99 650 2158, a putem kojeg će mu biti blagovremeno pružena odgovarajuća pomoć. Društvo UJEDINJENA POTPORA D.O.O. pruža usluge u najširem mogućem opsegu, uz pokrivanje širokog teritorija, uz pristup prema klijentima i partnerima koji prelazi standarde kvalitete.

Glavni cilj našeg Društva su isključivo zadovoljni klijenti kojima je pružena brza, učinkovita i kvalitetna usluga, i to ne samo u Hrvatskoj već i u državama Europske unije te na području Srbije i Turske. Neprestano radimo i na proširivanju i usavršavanju naših usluga koje našim klijentima jamče „Komfor na putu".

by UnitedAssistance.com